maanantai 26. tammikuuta 2015

Suomalainen herätys I Mistä näitä herätyksiä kumpuaa?Pastori ja teologian tohtori Teemu Kakkuri kirjoitti kirjan Suomalainen herätys.Herätys­kristil­lisyyden historia nälkä­vuosista Nokia-missioon. (Kirjapaja, 2014.) Koska aihe on niin kiehtova ja ajan­kohtainen, niin käsittelen sitä myös blogissani. Tarkoitus on kirjoittaa aiheesta kolme postausta: 1) Mistä herätykset syntyvät? 2) Onko Suomi herätyskristillinen? tai pikemminkin, onko suomalaisilla herätys­kristillinen näkemys kristinuskosta? 3) Näkökulmia viidesläiseen herätys­liikkeeseen.

Täytyy kehua, että Kakkurin teos on yleisesityksenä erittäin hyvä. En ole alan spesialisti millään tavalla, joten koin, että tämä kirja oli juuri minulle erittäin avartava lukukokemus. Lisäksi teos on helppo­lukuinen. Siinä kuvataan suomalaisen herätys­kristilli­syyden tarinan aina 1600-luvulta tähän päivään. Lähinnä jäin kaipaamaan selkeämpiä ja rohkeampia analyyseja ja myös tulevaisuuden skenaarioita. Kirja on vähän liian kuvaileva – liikkeiden historia kerrotaan oppikirja­maisesti. Kakkuri olisi mielestäni saanut vielä rohkeammin arvioida herätys­kristillisyyden vaikutuksia. Se on tietysti vaarallista, koska silloin astuu aivan varmasti monille varpaille. Yleensähän herätykset nähdään pyhänä historiana, Jumalan lahjoina, joten niitä ei kannata paljoa kritisoida. Tämän Kakkuri kirjoittaa auki:

Herätysliikkeiden vaiheita kuvatessa onkin ollut tapana kirjoittaa subjektiksi Jumala. Tyypillinen ajattelu­tapa on ollut, että Jumala on siu­nannut maatamme herätyksillä. Ne eivät ole olleet vain ihmisten yhtei­söllistä toimintaa vaan Jumalan työtä Suomen kansan keskellä. Tämä historian­tulkinta on sopinut hyvin yhteen fennomaanisen ajattelun kanssa. Jumalalla on ollut Suomen kansalle erityis­tehtävä, jonka toteuttamista hän on edistänyt luomalla maahan useita herätys­liikkeitä. (230.)

Itsekin olen kuullut samanlaisen näkemyksen. Suomi nähdään erityisen siunattuna kansana, ja todisteena esitetään juuri nuo viisi suurta herätystä. Niitä voidaan verrata vaikka Apostolien teoissa kuvattuihin Pyhän Hengen vuodatuksiin (Ap. t. 2; 4; 10).

Mistä herätykset syntyvät? Herätysten taustalla on usein kansallisia murros­kausia ja katastrofeja. Niin kuin herätys­laulussa veisataan: ”Olin täynnä suurta ahdistusta. Vapahtajaa hiljaa rukoilin. Hän sanoi, älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin. Kun sydän auki on, sinne Jeesus tekee asunnon..” Eli ahdistuksen aikana sydän on auki. Suomalaisia herätyksiä edelsivät tosiaan rankat ajat. Talvella 1696–1697 noin 1/3 suomalaisista kuoli nälänhätään. Puhuttiin siitä, että ”Jumalan ruoska” löi kansaa. Nälissään ihmiset söivät kuivaa sammalta, nilaa, sahapurua, raatoja, koiria ja kissoja. Sitten tuli Iso Viha (1713–1717), jota voidaan kutsua ”pitkitetyksi kansanmurhaksi”. Valistuksen ajan hengettömät saarnat, järkeis­usko ja ”käytännöllinen” ja ”hyödyllinen” kirkko ei onnistunut ruokkimaan hengellisesti nälkäistä kansaa. Tässä tilanteessa aukesi ”markkinarako” herätys­sanomalle.

Kyse ei ollut vain Suomesta, vaan Euroopan tapahtumat vaikuttivat pohjolaan. Kakkuri nostaa esille Lissa­bonin katastrofin vuonna 1755. Tuo Euroopan toiseksi suurin satama­kaupunki ja neljänneksi suurin kaupunki joutui valtavan maanjäristyksen, tsunamin ja auringon­pimennyksen kohteeksi. Noin 50 000 Lissabonin asukasta kuoli. Järistyksellä oli myös valtava kulttuurinen vaikutus. Se järisytti uskonnollista ja kulttuurista ykseyttä: se vahvisti valistuksen läpimurtoa – Voltaire näki siinä todisteita, että personalinen ja oikeuden­mukainen Jumala ei voi olla olemassa, ja toisaalta tuo katastrofi vahvisti pietismin (herätys­kristillisyyden) läpimurtoa. Uskovaiset tulkitsivat Lissabonin katastrofin Ilmestys­kirjan ennustusten valossa. Lopunajat olivat alkaneet. Jumala ravisteli ihmiskuntaa paran­nukseen. Enää ei riittänyt kirkon jäsenyys, ”pään tiedoksi” ja ”kuolettavaksi kirjaimeksi” tulkittu oppi, ja sakra­mentit, vaan nyt vaadittiin henkilö­kohtaista uskoa Jeesukseen, ja kokemusta ja tunnetta siitä, että olet oikeasti tosiuskovainen – etkä vaan nimikristitty.

Tämän huono puoli oli tietysti se, että protestanttinen kristillisyys alkoi hajota. Syntyi 1600-luvulla vaikuttaneen herätysjohtaja Spenerin sanoin ”seurakuntia seurakunnassa” (ecclesiola in ecclesia). (37.) Spener edusti siis kirkollista pietismiä – hän halusi uudistaa kirkkoa hengellisemmäksi. Samoihin aikoihin syntyi myös radikaali pietismi, jonka mukaan tosiuskovilla ei ollut enää tilaa seurakunnassa – kirkkoinstituutiossa. He hylkäsivät opit, sakramentit, kirkko­instituution, Raamatun ulkoisena auktoriteettina. Keskeiseksi asiaksi nousi oma sydän ja siellä asuva Pyhä Henki ja Jeesus. Näin Kakkuri kirjoittaa:

Radikaalipietistit arvostivat Pyhän Hengen suoran ilmoituksen Raamattua tärkeämmäksi, he hakivat innoitusta vanhoista mystikoista ja halveksuivat kirkkolaitosta ja sen ulkoisia tunto­merkkejä, kuten jumalan­palvelusta ja sakramentteja.. Tähän asti luteri­laisuudessa oli uskottu sanan ja sakramenttien vaikuttavuuteen. Ne synnyttivät uskon ja niissä välittyi kristitylle Pyhä Henki. Radikaalipietistit eivät uskoneet tähän. Sanasta tuli pelkkää asiaa, jonka kristitty saattoi uskoa, mutta vaan pään tietona. Pyhä Henki tuli ihmiseen toisella tavalla, rukouksen ja hengellisen kokemuksen kautta, välittömästi ilman armovälineitä. (37.)

Mielenkiintoista, Kakkuri kirjoittaa, että 1950-luvulla syntynyt viidesläinen herätysliike pitää juuri 1600–1700-lukujen pietistejä hengellisinä esikuvinaan. Ehkä suomalaisten herätys­liikkeiden kannalta merkittävin näistä pietismin perustaja­miehistä oli saksalainen Francke (1660–1730). Hän edusti Spenerin kanssa sitä ”kirkollista pietismiä”.  

Viidettä herätysliikettä kutsutaan myös uuspietismiksi. Se on nimitys, joka on kelvannut myös liikkeen edustajille itselleen, varsinkin teologeille. Uuspietistit kokevat olevansa henkistä sukua kolmen­sadan vuoden takaisille saksalaisille pietisteille, jotka korostivat uskon henkilö­kohtaisuutta. Pietistinen kirkko­kriittinen uskonoppi ei ollut muuttunut ajassa juuri mitenkään. Sen mukaan ihmistä ei pelastanut pelkkä kirkkoon kuuluminen ja ulko­kohtainen kristillisyys vaan sydämen uskon piti olla omaa. Tähän pietismin kuningas­ideaan uuspietistit liittivät modernin maailman työmuodot. (Kakkuri, 188.)

Herätysjohtaja Hannu Nyman kirjoittaa tästä varhaisesta pietismistä näin: ”Ei ole väärin väittää, että oman maamme jokaisen herätys­liikkeen juuristo ulottuu myös tähän liikkeeseen.” (Vieraiden varassa, 56.) Francken myötä alettiin vaatia kääntymys­kokemusta. Ei voinut vain kasvaa uskossa, vaan ihmisellä piti olla selkeä tapahtuma, jossa hän oli kääntynyt Jeesuksen puoleen. (Kakkuri, 40.) Pietismi on siis lähinnä saksalaista perintöä, mutta tämän lisäksi herätys­kristillisyys sai paljon vaikutteita Englannin protestantismista. Siellä mm. 1700-luvulla eläneet John Wesley ja Jonathan Edwards vaikuttivat evankelikaisuuden syntyyn: metodismi, baptismi, Pelastus­armeija jne. Näissä liikkeissä painotettiin henkilökohtaista kääntymystä, aktivismia, voimakasta raamattu-uskoa ja risti­keskeisyyttä. (51.)

Taitaa Kakkuri olla oikeassa todetessaan, että ”suomalainen herätys ei ole kovin suomalaista. Kaikissa vaiheissaan herätys­kristillisyys on toiminut Euroopan keskusten uskonnollisten virtausten heijasteena.” (220.) Kysymys kuuluu, onko herätysten taustalla jumalallinen vaikutus? Varmasti osittain. Henkilö­kohtainen usko ja kääntymys ovat tärkeitä asioita. Toisaalta kannattaa huomata, että monet herätys­johtajat ovat suorastaan demonisoineet toisia herätysliikkeitä. Eli tiettyjen herätysliike­johtajien mukaan itse piru on saanut aikaan joitakin ”herätyksiä”. Romanttinen näkemys, että Jumala on kaikkien Suomen herätys­liikkeiden subjekti, on aika ongelmallinen.

Sitten herää vielä kysymys, minkä ihmeen takia katolisessa ja ortodoksissa kirkossa ei ole vastaavia herätysliikkeitä. Ovatko nuo kirkot onnistuneet vastaamaan ihmisten hengelliseen nälkään jotenkin paremmin kuin protestanttiset kirkkokunnat? Toinen kysymys: missä menee raja? Voidaanko radikaali­pietistejä pitää kristittyinä? Heidän näkemyksensä kristinuskosta on (mielestäni) perusteel­lisesti erilainen kuin se, miten se oli ymmärretty aina 1600-luvulle asti. Hehän hylkäsivät esimerkiksi sakra­mentit ja kirkon merkityksen.

Viime vuonna Kansan Raamattu­seuran eläkkeellä oleva toiminnan­johtaja Hannu Nyman julkaisi mielenkiintoisen kirjan Vieraiden varassa. Matkalla uskomme kansain­välisille juurille. (Karas-sana, 2014.) Siinä käsitellään paljon samoja aiheita kuin tässä Kakkurin kirjassa. Nyt on hyvä sauma aloittaa laaja keskustelu herätys­kristillisyyden merkityksestä, ja siitä, millaista kristinuskoa se edustaa. On siis aika pohtia, mitä on kristinusko.

Seuraavassa postauksessa pohditaankin, onko suomalaisilla herätyskristillinen käsitys kristinuskosta.

2 kommenttia:

  1. Kiitos arviosta. On aina mukava huomata jonkun lukeneen kirjan tehden oivalluksia.

    VastaaPoista
  2. Kiitos kommenteista. Toivottavasti kirjasi herättää laajaa keskustelua.

    VastaaPoista

Kiitos välittömästä palautteesta.