sunnuntai 29. heinäkuuta 2012

Kuka on kuin se viisas mies, joka rakensi talonsa kalliolle?

Hei hyvät lukijat, lompsin tänään lomille, joten verkkainen blogin kirjoittelu jää entistä harvinaisemmaksi puuhaksi. Ripari on pidetty ja nuoret konfirmoitu. Tänään kävin myös kastamassa yhden pienokaisen. Juhlissa eräs vieras sitten toivoi hartaasti, että myös minut pitäisi kastaa uudesti. Pitää varmaan joskus kirjoittaa pari postausta kasteen merkityksestä ja vaikutuksesta. Samoin palaan tulevaisuudessa myös tuohon kirkon perustusten tutkimiseen.

Tässä vähän muokattua saarnaani, jonka perustuu jakeisiin Matt. 7:24-29.


Rippileirillä pitää olla johtajilla homma hanskassa, muuten koko paletti hajoaa. Ohjaajien on pakko määrätä pelisäännöt – kuka nukkuu missäkin, milloin mennään syömään, oppitunnille, milloin ja miten leikitään. Ilman sääntöjä ja rajoja mistään ei tule mitään. Tämän vuoksi kaikissa peleissä, niin jalkapallossa, tenniksessä kuin korttipelissäkin, määritellään alussa säännöt ja rajat. Säännöt ja rajat koskevat myös elämää, meidän perhe-elämää, avioelämää, koulumaailmaa, ja ylipäänsä elämää. Tuo päivän evankeliumikirjoitus on Jeesuksen vuorisaarnan päätös. Vuorisaarnassaan Jeesus puhui niin, että ”kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.” Jeesus jakoi kaikki kuulijansa kahteen ryhmään, niihin jotka ovat kuin se viisas mies, joka rakensi talonsa kalliolle, ja niihin, jotka ovat kuin se tyhmä mies, joka rakensi talonsa pettävälle hiekalle.

Tuolla kansanjoukon hämmästyksellä oli syynsä. Evankelista Matteus kertoo meille jatkuvasti, miten Jeesus tekee tällaisen jaon: Kristus sanoo, että on olemassa kahdenlaisia profeettoja, vääriä ja oikeita, on olemassa kahdenlaisia puita, hyviä ja huonoja, kahdenlaisia teitä, laveita kadotukseen kulkevia ja kapeita elämään vieviä. Viimeisellä tuomiolla koko ihmiskunta, kaikki kansat jaetaan kahteen ryhmään, lampaisiin ja vuohiin, siunattuihin ja kirottuihin, silloin erotetaan ”jyvät akanoista”, silloin kerätään, Jeesusta lainaten, hyvät kalat talteen, ja huonot kalat heitetään tuhoon. Myös Mooses, tuo suuri lain antaja vuosituhansia ennen Jeesusta, oli asettanut Israelin kansan ratkaisun paikalle: ”Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon”, 5. Moos. 30:15. Jeesus sanoo kuitenkin, että hän on paljon suurempi kuin Mooses ja muut VT:n sankarit. Kristuksen sanojen varassa on vielä kohtalokkaammin meidän pelastus tai tuho. ”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies.”

Jeesuksen ehdottomuus on hämmentävää. Kristuksen antamat käskyt asettivat varmasti jokaisen kuulijan parannuksen paikalle. Jeesus opettaa ja vaatii, että meidän pitää ainakin yrittää leipoa sovintoa lähimmäistemme kanssa ennen kuin tulemme Herran eteen. Kaikenlainen kiusaaminen, nimittely, on täysin kiellettyä. Pettäminen, huorin tekeminen ja avioero ovat kiellettyjä. Synti jopa vain ajatuksen tasolla on syntiä ja kiellettyä. Jopa vihamiehiä pitäisi rakastaa, ja 77 kertaa pitäisi antaa lähimmäiselle synnit anteeksi, ja kaikki omat hyvät teot pitää tehdä mutta salassa. Rahan pauloihin ei saa joutua.

Meidän pitää siis kuulla Herramme sanat ja elää niiden mukaan, silloin rakennamme kalliolle kuin se viisas mies. Koko rippikoulu on osa kasteopetusta, opetusta, jonka tarkoitus on auttaa meitä uskomaan Kristukseen. Juuri ennen taivaaseen astumistaan Kristus, jolle on annettu kaikki valta taivaan ja maan päällä, antoi meille käskyn: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Matt. 28. Jeesus käskee meitä noudattamaan Jumalan tahtoa. Juuri ennen kuin Jeesus käskee meitä noudattamaan hänen opettamiaan käskyjä, hän sanoo, että ”minulle on annettu kaikki valta taivaan ja maan päällä.” Matt. 28. Samoin vuorisaarnan kuultuaan kansanjoukko oli hämmentynyt sillä Jeesus ”opetti niin kuin se, jolle on annettu valta.” Matt. 7. Jokainen ymmärsi, että Kristuksen valta ulottuu myös minun elämääni, minun ihmissuhteisiini, minun avioliittooni, minun perhe-elämääni, minun koulunkäyntiini, minun uskonelämääni ja kaikkeen mitä teen, ajattelen ja puhun.

Mihin tämä Kristuksen kaikki valta perustuu? Se perustuu siihen, että kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta Kristus on voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan – hän on voittanut pimeyden vallan. Kristus on pelastanut meidät, kutsunut meidät pimeyden vallasta valon valtaan, elämään hänen tahtonsa mukaan yltäkylläistä elämää. Ainoastaan Jumalalla on valta antaa syntimme anteeksi, ja Jeesus käyttää tätä Jumalan valtaa. Hän antoi ihmisille syntejä anteeksi. Ainoastaan Kristuksella on valta saattaa meidät Jumalan lasten asemaan. Jeesus on meidät ottanut Jumalan lapsiksi ja saamme olla hänelle tästä ikikiitollisia. Vuorisaarnassa, jossa Jeesus käskee meitä, jossa hän ulottaa valtansa meidän elämään, siinä hän myös mainitsee jatkuvasti, että me olemme taivaan Isän lapsia. Vuorisaarnan kolmessa luvussa Jeesus kutsuu Jumalaa yhteensä 14 kertaa meidän taivaalliseksi Isäksemme.

Kirkkoisä Baileios Suuri opetti 300-luvulla, että on olemassa kolme mielenlaatua, joiden perusteella ihminen voi olla kuuliainen.
1)      Rangaistuksen pelko – tämä on orjien mielenlaatua.
2)      Halusta saada palkkio – tämä on palkkasoturien mielenlaatua.
3)      Rakkaus – tämä on Jumalan lasten mielenlaatu.

Vuorisaarnassa Jeesus ei kertaakaan kutsu opetuslapsiaan Jumalan orjiksi tai palkkasotureiksi, mutta sen sijaan Jeesus kutsuu opetuslapsiaan taivaan Isän lapsiksi. Paavali kirjoittaa, että Kristus tuli maan päälle lunastaakseen meidät vapaiksi, ”niin että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’ Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet perillinen, Jumalan tahdosta.” Gal. 4:5-7. Olkoon meillä kaikilla tuo taivaan Isän lasten mieli, joka toimii vastarakkaudesta ja kiitollisuudesta. 

Jeesus puhuu viisaasta miehestä, joka kuulee Herran puheen ja toimii sen mukaan. Millainen on tuo viisas mies? Nykyään puhutaan, että kunnon miehen mallit ovat vähissä. Raamatusta löytyy monta hyvää viisaan miehen mallia, mutta mielestäni ehkä kaikkein voimakkain viisaan miehen malli on nuori neito Neitsyt Maria. Enkeli Gabriel ilmestyi Marialle, tuolle kaikkien kristittyjen esikuvalle, joka on kuin viisaan miehen ruumiillistuma, ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Kuultuaan omasta kutsumuksestaan synnyttää Messias, Maria vastasi enkelille: ”Minä olen Herran vähäinen palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot.” Luuk. 1.

Silloin kun me vastaamme Tahdon Herran tahtoon, kun antaudumme hänen valtaansa, silloin Kristus on meidän kanssamme. Kun Jeesus Herrana, jolle on annettu kaikki valta, pyytää meiltä kuuliaisuutta, hän myös lupaa olla meidän kanssamme. Hän lupaa auttaa meitä. Itse asiassa koko kaste- ja lähetyskäsky ja koko Matteuksen evankeliumi päättyy sanoihin: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Sellainen ihminen, joka suostuu Kristuksen tahtoon, on siunattu, armoitettu ja autuas uskonsa tähden, Herra on hänen kanssaan, hän asuu kalliolla rakennetussa talossa. Hän joutuu kyllä moniin vaikeuksiin, myrskyt ja tulvat puskevat raivoisasti laineillaan kalliota, mutta ne eivät voi murentaa sitä. Tuo neito, Herran äiti, viisas mies, kestää, koska hän asuu kalliolle rakennetussa talossa. Tällainen ihminen saattaa joutua hylätyksi, tämä kirkko voi joutua olemaan yksin maailmassa, mutta se on autuas, koska ”Herra on sinun kanssasi.”

Kaanaan häissä Jeesus muutti n. 600 litraa vettä parhaimmaksi viiniksi. Tuon ihmeen yhteydessä Neitsyt Maria sanoo, meille pojastaan Jeesuksesta: ”tehkää kaikki, mitä hän teille sanoo.” Joh. 2. Ilmestysvuorella, jossa Jeesus ja opetuslapset ovat, Jumala raottaa taivasta ja sanoo meille: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” Matt. 17.

Jeesuksen äiti ja Isä, itse Jumala, sanovat näin selvästi: tehkää kaikki, mitä hän teille sanoo. Kuulkaa häntä! Ollaan niin kuin tuo viisas mies – kuullaan ja tehdään koska me rakastetaan ja ollaan kiitollisia taivaan Isän lapsia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.