lauantai 28. huhtikuuta 2012

Senkin farisealainen!

”Yleisön pyynnöstä” kirjoitan muutaman blogin fariseuksista. Tämä on osa 1. Tarkoituksenani on sukeltaa toisen temppelin ajan juutalaisuuden maailmaan. Hengellisissä puheissa ja kirjoissa on kauan levitetty näkemystä jonka mukaan fariseus on yhtä kuin tekopyhä. Ja koska rabbiininen juutalaisuus periytyy juuri fariseuksilta, on päädytty ajattelemaan, että juutalaisuus on pohjimmiltaan tekopyhää, ulkokultaista ja sellaista, jota Jeesus ja Paavali kiivaasti vastustivat. Onko asia näin? Vastustiko Jeesus farisealaisuutta? Mitä fariseukset edustivat, keitä he olivat? Paavali, uskomme suuri apostoli, oli (ollut) fariseus. Hän oli saanut oppinsa arvostetulta Gamalielilta, joka oli yksi fariseusten johtajista (Fil. 3:5; Ap. t. 22:3; 26:5). Myös Jeesuksen opetus on monesti aivan samanlaista kuin kenenkä tahansa fariseuksen opetus – Jeesus näyttää arvostaneen fariseusten opetusta todella paljon, Matt. 23:2-3.

Mistä he tulevat?
Jeesuksen aikana juutalaisuudessa oli kolme ”puoluetta”, ”lahkoa” tai ”filosofiaa” – millä termeillä näitä nyt halutaan kutsua: fariseukset, essealaiset eli Qumranin lahko ja saddukeukset. Myöhemmin 60-luvulla syntyi myös oikein radikaali ja nationalistinen Tikari-puolue, jonka jäsenet kävivät raivoisasti Rooman ja sen kätyreiden kimppuun huonolla menestyksellä. Flavius Josefus esittelee nämä kolme tai neljä juutalaista ”filosofiaa” ja suuntausta. Pitää koko ajan muistaa, että nämä suuntaukset olivat juutalaisuudessa aina vähemmistönä – suurin osa kansasta ei kuulunut mihinkään näistä puolueista. Esimerkiksi Josefus kertoo, että Herodes Suuren aikana fariseuksia oli noin 6000. Se on paljon, mutta suhteutettuna kaikkiin Israelin juutalaisiin se oli aika pieni porukka.

Mielenkiintoisesti nämä kolme pääsuuntausta – fariseukset, essealaiset ja saddukeukset - syntyivät kaikki todennäköisesti 160-luvulla eKr. Tuolloin juutalaisuus oli kauheissa kriiseissä. Antiokios Epifanes IV:n johdolla syyrialaiset seleukidit valloittivat Jerusalemin. He häpäisivät temppelin ja uhrasivat sen alttarilla sikoja. Israelissa seleukidit aloittivat rankan juutalaisvainon ja teloittivat uskonnollisia juutalaisia, jotka eivät suostuneet hylkäämään Mooseksen lakia (ks. 2. Makk. 6-7). Näiden kauhun vuosien keskellä nousi juutalainen ”vastarintaliike” hurskaan Mattatias Makkabealaisen johdolla ja tämän kehityksen keskellä saivat pikkuhiljaa syntynsä kolme ”suurta” puoluetta: fariseukset, essealaiset ja saddukeukset.

Qumranin liike ja saddukeukset ovat ”pappisliikkeitä” siinä mielessä, että Qumranissa Aaronin suvun papeille annetaan selvä johtorooli. Saddukeukset ovat taas saaneet nimensä hurskaasta pappi Sadokista, joka oli kuningas Daavidin ja Salomon aikana Jerusalemissa pappina. Fariseukset olivat enemminkin maallikko- ja herätysliike, jonka keskeltä nousi pappien sijasta rabbeja, karismaattisia, viisaita ja hurskaita opettajia.

Nimi fariseus tulee heprean verbistä (perushim) ”erottautua” ja näin fariseukset ajattelivat, että he olivat erottautuneet syntisistä juutalaisista ja pakanoista. Fariseukset odottivat kuningas-messiasta, Daavidin poikaa (Ps. Sal. 17-18). Rabbiinisessa traditiossa fariseuksia pidetään ”suuren synagogan” jatkajia: m. Abot 1:1. ”Mooses vastaanotti Tooran Siinailta ja ojensi sen Joosualle, Joosua vanhimmille, vanhimmat ojensivat sen profeetoille. Ja profeetat ojensivat sen suuren neuvoston miehille.”

Fariseusten kunnianarvoisa asema juontaa juurensa juuri siihen, että he välittivät kansalle Tooraa, sekä kirjallista että suullista Tooraa – isien perinnesäädöksiä. Fariseukset olivat suurien kansanopettajien perillisiä. He olivat samaa porukkaa lainoppineiden ja kirjanoppineiden kanssa siinä mielessä, että he halusivat opettaa Herran sanan ja lain kansalle. Pappi Esraa voidaan pitää fariseusten ja lainopettajien suurena esikuvana.

Luvussa Neh. 8 sanotaan, että ”kansa kokoontui nyt yksissä tuumin Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat… Esra, lainopettaja, seisoi varta vasten tehdyllä puukorokkeella… Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi kirjan kaikkien nähden,… Hän ylisti Herraa… Esra ja papit ”lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta ja samalla he selittivät ja opettivat sitä”, Neh. 8:1-9.

Tämän esikuvan mukaisesti myöhemmin fariseukset toimivat synagogissa – he lukivat Tooraa, opettivat ja selittivät sitä kansalle. Fariseus oli kuin Esra, joka ”tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä”, Esra 7:10.

Fariseusten puheenvuoro
Jeesus sanoo, että ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista”, Matt. 23:2-3. Katsotaan nyt, mitä he opettavat:

Jeesuksen aikana Hillel ja Shammai olivat kaksi merkittävintä fariseusten johtajaa, rabbia. Heistä kerrotaan, että he saivat Tooran heitä edeltäviltä oppineilta. Hillel sanoo, ”olkaa Aaronin opetuslapsia, rakastaen rauhaa, edistäen rauhaa, rakastaen ihmisiä ja johdattaen heitä Tooran lähelle”, m. Abot 1:12. Shammai taas ohjeistaa kuulijoitaan näin: ”Tee Tooran opiskelusta suunniteltu velvollisuus.” ”Sano vähän mutta tee paljon.” ”Tervehdi kaikkia iloisesti”, m. Abot 1:15.

Ja lopuksi, muistamme, että apostoli Paavali oli saanut oppinsa arvostetun rabbi Gamalielin jalkojen juuressa, Ap. t. 22:3. Rabbi Simeon b. Gamaliel sanoo Mishnan mukaan (m. Abot 1:18) näin: ”Maailma seisoo kolmen asian varassa: 1) oikeuden, 2) totuuden, 3) ja rauhan. Niin kuin on sanottu, ”jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne (Sak. 8:16).”

Olemme nyt vähän kurkistaneet fariseusten maailmaan. Ensi kerralla, kun jatkan tätä ”Fariseus-sarjaani”, niin kirjoitan ehkä heidän perinnesäädöksistään tai siitä, millainen vaikutus heillä oli kansaan. Tämä fariseus-kysymys on niin iso, että sitä ei käsitellä yhdellä postauksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.