keskiviikko 5. joulukuuta 2012

MissioVäitöstilaisuus oli ja hyvin meni. Väitöskirjani aihe "Jesus and the Gentiles" - Jessus ja pakanat - herätti mielenkiintoisen väittelyn, joka sujui aika keskustelevaan tyyliin. Sain vastaväittelijältäni Sean Freyneltä todella paljon hyviä ideoita tuleviin koitoksiin liittyen erityisesti Jeesukseen ja alkuseurakunnan missiokäsityksiin. Freyne kritisoi minun liian juutalaiskeskeistä Jeesusta, ja ehdotti itse, että Jeesuksen avoimuus pakanamaailmaa kohtaan on ollut vähän selvempää, kuin mitä väitöskirjassani oletan. Hän taitaa olla oikeassa – kyse on kuitenkin enemmän sävyerosta kuin mistään suuresta näkemyserosta.

Sain myös paljon pohdittavaa liittyen siihen, miten 1. vuosisadan missio-käsite tulee ymmärtää. Me – 2000-luvun kristityt – ymmärrämme mission ja lähetyksen usein julistukseksi. Tällainen näkemys on kuitenkin hyvin moderni eikä se taida vastata sitä missio-näkyä, joka sopii Jeesukseen, tuon ajan juutalaisiin tai alkukristittyihin. Näistä teemoista olisi kyllä mielenkiintoista jatkaa pohdintaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana joukko tutkijoita on julkaissut näistä teemoista mielenkiintoisia kirjoja. Michael, F. Bird on kirjoittanut Jeesuksen missiosta (2005), Terence Donaldson juutalaisuuden missionäkemyksistä (2007) ja James Waren teos The mission of the Church (2005) valaisee alkuseurakuntien missiota. 

Kirkon nelivuotisraportti kertoo katastrofaalista sanomaa. Kirkko todella tarvitsee tänään mission. Halki Euroopan kristinusko menettää suuria massoja – varsinkin nuoria aikuisia ja nuoria. Turussa monet seurakunnat ovat mukana Mahdollisuus muutokseen –kampanjassa. Katolinen kirkko on aloittanut uuden evankelioinnin (new evangelization), joka on suunnattu vanhoihin kristillisiin maihin, joissa kirkosta vieraantuminen vain yltyy. Nyt kun hätä on suuri ja missiota todella tarvitaan, kannattaä tutkia tarkkaan, mitä missio oli Jeesukselle ja alkukristityille. Kun tästä saadaan selkoa ja kun siitä innostutaan, voi seurakunnan missiosta tulla todella ihan se ydinasia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.