sunnuntai 20. tammikuuta 2008

Pahan sukupolven keskellä

Tämä teksi liittyy erääseen saarnaan, jonka pidin jokin aika sitten (katso tunniste: sukupolvi). Se käsitteli sitä, mitä Jeesus sanoi omasta sukupolvestaan, ja siitä sukupolvesta, joka on olemassa, kun hän palaa. Tässä muutama lisäajastus.

Juutalaisten pyhässä 200jKr kirjoitetussa Mishnassa on toteamus, Sanh. 10:3: ’Vedenpaisumuksen aikaisella sukupolvella ei ole osaa tulevassa maailmassa.’ (Mishna on siis 200-luvulla eläneen Judah ben Nasin ja muiden rabbien toimittama iso teos-järkäle, joka sisältää vanhaa isien perimätietoa jopa ajoilta ennen Jeesusta.) Jeesus vertasi oman aikansa sukupolvea ja oman takaisin tulonsa sukupolvea Nooan, eli tuon vedenpaisumuksen sukupolveen, ja myös Sodoman asukkaisiin: Matt 24:37 – 39; Luuk 17:26 - 32.
Mishanan traktaatissa nimeltään Sanhedrin ja sen luvussa 10, käydään läpi keille kuuluu ja keille ei kuulu osaa tulevassa maailmassa. Tässä luvussa käsitellään esimerkiksi sitä, mikä on Raamatun historian pahimpien sukupolvien osa. Tällaisia sukupolvia ovat vedenpaisumuksen, Baabelin, ja erämaavaelluksen sukupolvi. Kohdassa Sanh 10:1 sanotaan, että ’kaikilla israelilaisilla on osa tulevassa maailmassa.’ Sitten kuitenkin tarkennetaan, että harhaoppisilla ei ole tätä osaa, 10:1, ja että tietyillä pahoilla kuninkailla, ja tietyillä pahoilla ihmisillä, ja vedenpaisumuksen ja Baabelin sukupolvella ei ole tätä osaa. Osaa tulevassa maailmassa ei ole myöskään Sodoman kansalla, eikä erämaavaelluksen sukupolvella.
Josefus Flavius oli Jeesuksen aikalainen historioitsija ja hän kuvaa tuota Jeesuksen aikalaista sukupolvea, joka eli Jerusalemin tuhon kynnyksellä. Hän kuvaa tuota sukupolvea seuraavalla tavalla, Bell 5:422: ’lyhyesti sanoen ei.. mikään muu sukupolvi ole ikinä pystynyt moisiin hirmutekoihin.’ Jeesuksen sukupolvi teki siis Josefuksen ja Jeesuksen mukaan hirmutöissä siihen aikaisen maailman ja historian ennätyksen. Viime vuosisata oli maailmanhistorian verisin, eli vaikuttaa siltä, että tuo ennätys on, ikävä kyllä, rikottu. Lisäksi tämä vuosisata on alkanut aika huonosti: Ruanda, Sudan, Itä-Kongo, Irak..
Paavali oli juutalainen ja hän eli uskontonsa ankarimman suunnan mukaan, sillä hän oli kiivas fariseus, ja ylpeä siitä, Fil 3. Hän teki kaikkensa, jotta erottuisi niistä, joilla ei ole osaa tulevassa maailmassa, pelastuksessa. Hän kiivaili Jumalan puolesta, hän vainosi Jeesuksen seuraajia, tuolle tielle lähtijöitä. Hän nimittäin ajatteli, että Jeesuksen seuraajat ovat uusia kansan eksyttäjiä, jotka puhuvat lakia ja temppeliä vastaan. Hän vastusti heitä koska he asettivat Jeesuksen Kristuksen lain ja temppelin yläpuolelle, Jumalan tasolle – tieksi ja portiksi Jumalan valtakuntaan. Tämä Paavali teki siis kaikkensa vastustaakseen syntisiä ja erottautuakseen heistä. Tästä huolimatta elämänsä lopulla hän kirjoittaa, että, 1 Tim 1:15 ’Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.’ Paavali kirjoittaa, että ’mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.’ Jumala vakuuttaa meille Paavalin kautta Roomalaiskirjeessä, että ’meistä ei ollut itseämme auttamaan’. Paavali kirjoittaa, Room. 5:6 - 11, että Kristus on kuollut meidän puolestamme jotka olimme 1) jumalattomia, 2) meidän puolestamme, jotka olimme syntisiä, 3) meidän puolestamme, jotka olimme Jumalan vihollisia! Paavali syntisistä suurin sanoo toisessa kohtaa mihin hänen elämänsä perustuu, Gal 2:20: ’Elän Jumalan Pojan uskossa, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.’
Jumalattomilla, syntisillä saatikka Jumalan vihollisilla ei ole, omin avuin, osaa tulevassa maailmassa, pelastuksessa. Kristus on kuitenkin sovittanut meidän synnit (Room. 3:25), meidän, jotka olimme jumalattomia, syntisiä ja jopa Jumalan vihollisia. Ja tästä sovituksesta me olemme tulleet osallisiksi koska me uskomme. Paavali sanoo Jumalasta, Room. 3:26: ’hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Kristukseen.’ Tähän perustuu kristityn murtamaton toivo, täydellinen meille uskossa annettu Jumalan vanhurskaus, ikuinen ilo ja täydellinen rauha - meille annettu! Meidät toivottomat on tehty Jumalan valtakunnan perillisiksi, Jumalan perheen jäseniksi, kiviksi Herran temppeliin, Ef 2:12 - 22. Meille on annettu osallisuus tulevaan maailmaan. Kiitos.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.