sunnuntai 18. marraskuuta 2007

Jeesuksen tehtävänkuva ja risti

Kirjoitin pari päivää sitten Jeesuksen tehtävänkuvasta, ja siitä, miten Jeesus saattoi tiivistää oman missionsa. Tuossa tehtävänkuvauksessa, jonka lainasin lähinnä Meyersin arttikkelista, ei esiintynyt ajatusta siitä, että Jeesuksen keskeisenä missiona olisi kuolla ja nousta kuolleista. Kuitenkin Ihmisen Pojan kuolema ja ylösnousemus oli erittäin keskeistä Jeesuksen kutsumuksen kannalta - se oli jotain, minkä oli pakko tapahtua, Jeesuksen oli pakko käydä se läpi, jotta Isän tahto toteutuisi, ja jotta kirjoitukset kävisivät toteen.
Tästä oudosta missiostaan hän puhui vain lähimmille opetuslapsilleen ja hän otti sen esille evankelistojen mukaan kolmesti. Tämän takia puhutaan kolmesta passio-ennustuksesta: Mark. 8:31 - 33; 9:31 - 32; 10:32 - 34. Näissä kohdissa Jeesus puhuu tehtävästään vähän kummallisesti kolmannessa persoonassa: Ihmisen Poika tapetaan, hän nousee kuolleista.. Jeesus kuitenkin tarkoitti itseään.
Opetuslapset eivät ymmärtäneet mistä oli kysymys, Mark. 10:32. Ja alussa kun Pietari ymmärsi jotenkin, niin hän vastusti Jeesusta, koska hän ei halunnut Jeesuksen kulkevan tuota tietä. Jeesus osoitti, että ei ollut vaihtoehtoa ja, että kyse oli Jumalan tahdosta. Jeesus sanoi Pietarille: väisty tieltäni saatana! Mark 8:33.
Yksi hyvin vaikea kysymys onkin: miten yhdistetään Jeesuksen tehtävänkuva hyvänä paimenena, kadonneiden lampaiden etsijänä, sairauksien parantajana, ihmeiden tekijänä, syntisten ystävänä ja suurena opettajana, siihen kutsumukseen, joka vei hänet ristille, hautaan, ja häpeän kautta kirkkauteen. Yksi tapa tiivistää Jeesuksen kutsumus on todeta kuten jakeessa Mark. 10:45. Ihmisen poika tuli ‘palvelemaan’ (vrt. Room 15:8), ja ‘antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.’ Vrt. Jes. 53:10 - 12.
Varmasti kaikkia näitä tehtävänkuvia tarvitaan ja kaikki tiivistelmät Jeesuksen missiosta ovat erittäin tärkeitä (esim Matt 11:5 - 6) ja kaikki ne ovat kuuluvat yhteen ja toteutuvat yhdessä hahmossa, personassa nimeltään Jeesus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.