maanantai 5. marraskuuta 2007

Lähetystyön tulevaisuus

Viime aikoina on kirkossa mietietty lähetystyön tulevaisuutta. Monen mielestä lähetystyössä, ainakin sen perinteisissä tavoitteissa, on paljon ongelmia. Minusta kuitenkin on selvää, että lähetystyössä tai evankelioinnissa on aina ollut nämä ”ongelmat”. Pitää sanoa, että minun mielestäni lähetytyötä tulee tehdä. Se on hyvä juttu ja se perustuu ennen kaikkea uskoon Jumalan voitosta! Nimenomaan tämä väite loukkaa joitain ihmisiä. Kyse ei ole mistään uudesta asiasta. Evankeliumin julistajat ja lähetysväki on aina joutunut kulkemaan kovimmassa kritiikin tulituksessa.
Yleinsä lähetystyötä kritisoivat liberaalit teologit. Minusta on ollut jännää lukea USA:laisen E. P. Sandersin kirjoja: Jesus and Judaim; Judaism: Practice and Belief. Sandersia pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä Jeesuksen tutkijoista. Sanders paljastaa korttinsa avoimesti - tämä tuntuu olevan Raamatun tutkimuksessa aika olennaista, vaikka se saattaa kuulostaa oudolta. Eihän uskonnollisten taustojen pitäisi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tosiasia on, että taustat vaikuttavat.. Joka tapauksesa Sanders kertoo (Jesus and Judaism, 1985, 334), että hän on ”liberaali, moderni, sekulaari protestantti..”. Sanders, fiksuna miehenä, ei yritäkkään taivuttaa historian ja evankeliumin Jeesusta omien teologisten näkemystensä mukaiseksi - niin kuin monet, monet muut ovat tehneet ja yhä tekevät. Eli Sandersin mukaan Jeesus ei ollut liberaali, moderni ja sekulaari protestantti 2000-luvulta! Tällaiset kommentit eivät aina ole mitään itsestään selvyyksiä.. Suosittelen kaikille luettavaksi dos. Tom Holmenin tekstin Jeesus-tutkimuksen historiasta. Kyseessä on oikein hyvä, suomeksi kirjoitettu teksti.
Joka tapauksessa.. lähetystyöstä. ”Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi”; Ap. t. 4:29. Sanders huomauttaa klassikon maineen saavuttaneessa kirjassaan Jesus and Judaism (v. 1985), että ensimmäisiä kristittyjä, lähinnä apostoleja, ei vainottu sen takia, että he uskoivat ristiinnaulittuun Kristukseen, vaan sen takia, että he liittivät juutalaiset toiveet pelastuksesta tähän Kristukseen.. Eli Paavali ja muut näkivät, että nyt viimein lopun ajat olivat alkaneet. Tämä tarkoitti juutalaisessa ajattelussa sitä, että pakanoiden kohtalo ratkeaisi.. Jeesuksen tapauksessa pakanoille aukeaisi nyt viimein mahdollisuus pelastukseen, kääntymykseen ja syntien anteeksi antamukseen (Ap. t. 11:18; 15:7 - 9). Pakanoiden mahdollisuus pelastua, joka on siis lähetystyön peruslähtökohtia edellyyttää, että pelastuksen ajat ovat alkaneet. Tämä on vaikea ja monimutkainen aihe, joka vaatisi liiiiiian pitkää blogia.
Sanders kuitenkin esittää (1985; s. 284 - 285), että ylipapit ja muut juutalaiset uskonnolliset johtajat, vainosivat ”lähetys-ihmisiä” nimenomaan sen takia, että nämä halusivat tavoittaa kaikki kansat. Tämä näkyy kohdissa kuten Ap. t. 4:18; 5:40. Paavalin varhaisimmassa kirjeessä, 1. Tess, sanotaan, että juutalaiset estivät Paavalia julistamasta pakanoille, 1. Tess. 2:16. Ehkä tässä on se perusongelma. Suuri osa, tai enemmistö, juutalaisista eivät halunneet hyväksyä Jeesusta Israelin Messiaana ja maailman Herrana. Tämän takia heitä ärsytti suunnattomasti se, että alkuseurakunta toimi uskossaan johdonmukaisesti. Kristityt nimittäin uskoivat, että Jeesus oli ja on Kristus ja Herra, jolle on annettu kaikki valta taivaan ja maan päällä, Matt. 28:18 - 20. Maailman historia on jumalallisen suunnitelman mukaisesti menossa kohti hetkeä, jolloin ”jokainen polvi taipuu.. ja jokainen kieli tunnustaa..” tämän tosiasian Isän Jumalan kunniaksi. Näin Paavali näki tulevaisuuden.., Fil. 2:10. Tuo visio siintää lähetysnäkyjen horisontissa..
Summa summarum.. Lähetystyö ja evankeliointi aiheuttavat aina vastustusta. Tämä ei ole mitenkään erityisesti ”meidän aikamme ilmiö”. Toisaalta nimenomaan lähetystehtävään on liitetty kaikkein selvimmin lupaus jumalallisesta avusta, Matt. 28:20 - Luuk. 24:47 - 49 jne. Kaikkien kansojen pelastus on mahdollista vain, jos lupaukset pelastuksesta ovat saaneet ratkaisevan vahvistuken. Näin on käynnyt. Tämä on tosi kova väite. Mitä kovemmin teemme lähetystyöt ja evankelioimistyötä, sitä lujemmin allekirjoitamme tuon väitteen ja uskon.
”Herra on näet antanut meille tämän käskyn: - Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin saakka.” Ap. t. 13:47.
ps. (perinteisen) lähetystyön vastustajien pitäisi tutustua Kirkkohistoriaan ja Raamattuun vähän tarkemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos välittömästä palautteesta.